Онлайн конкурс „Розетка“ за развитие на дигиталната компетентност

Представен е специфичен конкурс, свързващ математика, ИТ и изобразително изкуство. Целта на конкурса е развитие на ключови компетентности и популяризиране на математически инструменти пред широка аудитория.